Täydynnyskoulutuksissa syvennetään anatomian ja fysiologian tietämystä, perehdytään vauvojen yleisiin vaivoihin ja niiden hoitamiseen Baby Balance® -erityistekniikoilla. 

MODUULI 2: Refluksi ja sen hoito

 • Ennakkotehtävä: Lue oheinen artikkeli. Mitä ajatuksia se herättää? Selvitä asiakkaittesi ja neuvolan kautta, kuinka paikkakunnallasi ja lähiseudulla hoidetaan refluksivauvoja.  Tee kirjallinen yhteenveto.
 • Mitä se on, kuinka se ilmenee?
 • Kuinka hoidetaan imetysdieetin, lääketieteen ja mobilisoivan vauvahieronnan keinoin?
 • Baby Balance® erikoistekniikat refluksin hoitoon.
 • Aistimista kehittäviä harjoituksia

MODUULI 3: Anatomian pajapäivä

 • Ennakkotehtävänä palpoitavissa olevan luuston opettelu
 • Käytännön opetusta ja palpointia luurangolla, kallolla ja vauvaklinikalla
 • Käsien aistimista kehittäviä harjoituksia
 • Harjoittelua vauvaklinikalla

MODUULI 4: Hengitys

 • Ennakkotehtävä: Perehdy hengityselimistön toimintaan: nimeä hengityselimistön osat ja niiden tehtävä. Opettele hengityslihakset ja niiden kiinnittymiskohdat ja tehtävät.
 • Optimaalinen hengitys ja pallean toiminta
 • Miksi vauvan hengitys häiriintyy?
 • Häiriintynyt hengitys ja sen seuraukset
 • Vauvan hengityksen normalisoiminen. Baby Balance® -erikoistekniikat häiriintyneen hengityksen hoitoon.
 • Aistimista kehittäviä harjoituksia. 
 • Harjoittelua vauvaklinikalla

MODUULI 5: Imetys ja sen haasteet

 • Ennakkotehtävä: Perehdy ravintoväylän lihaksistoon ja hermotukseen annetun materiaalin perusteella ja vastaa tehtävien kysymyksiin.
 • Rinnan anatomia ja fysiologia
 • Maidonerityksen käynnistyminen ja sen säätely
 • Hyvä imetys
 • Vauvan oikea imemisote ja tehokas imeminen
 • Kieli- ja huulijänteiden kireyksien aiheuttamat ongelmat ja niiden lääketieteelliset hoitokeinot
 • Rintaraivarit, mistä voivat johtua ja kuinka niitä hoidetaan.
 • Baby Balance® erikoistekniikat imemisen haasteisiin
 • Aistimista kehittäviä harjoituksia.
 • Harjoittelua vauvaklinikalla