Det bästa för ditt spädbarn – Baby Balance® Simppeli

Vill du lära dig en enkel och effektiv spädbarnsmassage teknik som hjälper ditt barn vardagligen? Baby Balance® Simppelinätkursen bjuder på effektiva spädbarnsmassage instruktioner för föräldrar och för alla som jobbar med barn!

Denhär spädbarnsmassage kursen är för dig om

Vad får du när du köper kursen?

Ett sätt att genast hjälpa ditt barn genom massage

Med hjälp av kursen kan du massera ditt barn målmedvetet och milt, från huvud till tår

Du lär dig känna igen spädbarnets allmäna orsaker till gråt och spänningar

Du känner igen allmäna orsaker till spänningtillstånd och du får konkreta medel till att hjälpa ditt barn.

Du lär dig en färdighet som du har nytta och glädje av länge!

Ditt barn får hjälp och glädje av informationen i kursen under hela hens barndomstid!

Baby Balance® Simppeli kursens innehåll

Baby Balance® Simppeli nätkursens pris är endast 59 €. På detta sätt får du för priset av 1-2 massagebesök hjälp och glädje för hela barndomstiden. Närkursens spädbarnsmassage instruktioner är i din användning i 190 dagar från och med inköpsstunden.

Okej! Jag vill lära mig Simppeli spädbarnsmassage.

För mig till nätbutiken!

Respons från våra klienter

FAQ | Ofta frågade frågor

I Baby Balance® Simppeli nätkursen har vi samlat nyttig information om orsaker till spädbarnens gråtighet samt konkreta medel och enkla spädbarnsmassage instruktioner, med vilka du kan hjälpa ett barn med olika spänningstillstånd.

Under massagen blir små muskler avslappnade, kroppen hittar balans och spänningarna lättar. Vi har inkluderat akupunktur tryckning och zonterapi, som intensifierar massagens effekt.

Baby Balance® Simppeli spädbarnsmassage instruktionerna passar föräldrar, mor- och farföräldrar och andra som står barnet nära, samt alla som jobbar med småbarn.

Baby Balance® Simppeli tekniken är logisk och enkel att lära sig.

Massagen görs med kläder på, så den blir lätt en del av vardagen. När du blir mer erfaren lär du dig att känna igen barnets spänningstillstånd och behov av massage ännu noggrannare.

En massage given av en förälder eller av en trygg vuxen skapar trygghet i barnet, och given regelbundet lättar den märkbart på hur den lilla mår.

Spädbarnsmassage balanserar barnets kropp och lättar på spänningar. Redan efter ett par vårdgånger kan du märka en skiljnad i barnet när hen börjar slappna av och njuta mer och mer av massagen du ger.

Under första året av spädbarnets liv växer och utvecklas barnet mest. Ett nyfött barn borde vara mjukt och avslappnat. Smärtgråt, rastlöshet, tröghet och missnöjdhet är märken på att barnet känner sig besvärligt.

Med spädbarnsmassage kan vi hitta orsaker till detta och svara på barnets behov. Smärta hindrar barnets normala uppväxt och utveckling. Spänningar i kroppen orsakar problem också senare i  barnets liv, och som vuxen, om de inte upphävs.

Jo! Varje spädbarn, oberoende av hur gråtig eller nöjd hen är, drar fördel av massage.

Spädbarnet längtar efter förälderns beröring och tack vare massagen blir beröringsmetoderna flerdimesionella. Massagerutinerna medför också trygghet och regelbundenhet i vardagen. När massagen görs på kvällen, hjälper det barnet att lugna ner sig till natten.

Massagen stärker också det emotionella bandet mellan dig och ditt barn. Ni lär er att förstå varandra bättre. Spädbarnet lär sig snart leda dina händer till ställen där hen behöver vård. Du lär din tolka ditt spädbarns kropp och behovet för massage. Vid behov vet du när ni behöver besöka en professionell massageterapeut.

Om familjen har äldre syskon, lär de sig också att massera varandra, genom att följa med spädbarnets massagestunder. Dethär skapar närhet, stärker familjens indre känsla av samhörighet och minskar konflikter. Snart masserar hela familjen och alla nyttar sig  av massagen!

Baby Balance® Vauvahieronta. Kuva @Tillamiine

Varför gråter spädbarnet?

Det lilla barnets gråt får hela familjelivet att bli huller om buller. Smärta skadar barnets normala uppväxt och utveckling. I många barnfamiljer finns det småbarn som kastar upp, är missnöjda och gråter och som man måste jämt bära på och lugna ner. Ett sådant barn är ofta stelt och överspänstigt.

Hen kan lida av reflux, silent reflux eller av andra magbesvär, som förstoppning, gasbesvär eller kolik. Det är också vanligt med frustration vid bröstet och spänd tung- eller läppsena. Det finns hjälp att få till alla dessa utmaningar.

Ofta är spädbarnets kroppsspänningar orsaken till gråtandet. Dethär har flere professionella inom hälsovården och deras klienter konstaterat när de använt Baby Balance® massage. Kroppens spänningstillstånd orsakar problem också under uppväxten och som vuxen om de inte upphävs. Därför rekommenderar vi Baby Balance® Simppeli för alla spädbarn!

Ditt barn drar fördel av Baby Balance® Simppeli speciellt om barnet:

 • är gråtigt, har smärtgråt
 • har matsmältningsproblem, förstoppning, kolik
 • kastar upp eller har reflux
 • har svårt att rapa efter ätandet
 • har sömnproblem
 • går igenom 3-4 mån tumultet
 • har styvhet eller skevhet i kroppen
 • har svårigheter med suggreppet eller frustration vid bröstet
 • har spänd tung- eller läppsena
 • är allmänt missnöjd
 • är sen i utvecklingen av rörligheten
 • har haft utmaningar i början av sitt liv eller hen har fötts
  prematur

Vilka andra orsaker finns det att köpa Baby Balance® Simppeli?

 • Varje spädbarn, gråtigt eller nöjt, drar nytta av massagen.
 • För priset av 1-2 massagevårdar får du hjälp och glädje för
  hela barndomstiden.
 • Massagerutinerna hämtar trygghet och regelbundenhet i
  vardagen.
 • Det emotionella bandet mellan dig och ditt barn förstärks.
 • Du lär dig tolka ditt barns massagebehov och vid behov vet du
  när ni behöver besöka en professionell massageterapeut.
 • När barnet blir äldre vill hen också massera dig.
 • Du lär dig en ny färdighet som du har nytta av med andra barn
  och till och med vuxna.
 • Om familjen har andra äldre barn, lär de sig också att massera
  genom att följa med spädbarnets massagestunder. Dethär skapar närhet, stärker familjens indre känsla av samhörighet och minskar konflikter. Snart masserar hela familjen och alla nyttar sig av massagen!

Du kan också köpa spädbarnsmassage kursen i gåva!

En liten och söt människoplanta förtjänar lyx, avslappning och frihet från smärta.
Skänk din käraste härliga massagestunder!

Balance Care föddes av begäret att förstå orsaken till spädbarnets gråt

Merja, Reeta ja vauvahieronnan vakioasiakkaat. Kuva:
Grundarna av Balance Care Reeta & Merja

Baby Balance®- massagetekniken är utvecklad av Reeta Ylikoski och Merja Vendell. De började aktivt söka svar på frågorna ”Varför gråter  spädbarn?” och ”Varför är spädbarnet styvt?” och de hittade enormt mycket information som inte ännu hade utnyttjats.

De tog sig an uppgiften att undersöka all forskningsdata och utveckla en metod med vilken spädbarnens orsaker till besvär kan indetifieras och motarbetas.

Massagemetoden utvecklades på forskningsdata och runt metoden föddes företaget Balace Care Oy, som nu redan har utbildat över 80 professionella inom hälsovård och omsorg runt om i Finland.

”Med en stor glöd i hjärtat och med iver vill vi dela med oss vad vi kan och stödja familjer att orka bättre med små spädbarn, samt att stödja de professionellas kunnande i att iaktta och att tolka spädbarns gråt. Genom att kombinera forskning, traditionella vårdformer samt manuell skicklighet upplever vi att vi kan vara pionjärer för spädbarnens välmående i Finland.”

Varje spädbarn har rätten till en avslappnad och smärtfri kropp!

— Merja & Reeta